تاریخ و عقاید فرقه های خوارج
47 بازدید
محل نشر: هفت آسمان » بهار 1387 - شماره 37 (38 صفحه - از 85 تا 122)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آنچه نویسنده را بر آن داشت تا درباره فرقه‏های خوارج (غیر از اباضیه) دست به قلم گرفته و گزارشی دقیق را از تاریخ و عقاید آنان به رشته تحریر در آورد، نبودِ متنی جامع و علمی در این زمینه به زبان‏های فارسی و عربی است. در موارد متعدد برای ارجاع طلاب و دانشجویان به اثری که در عین اختصار، علمی بوده، تمام فرقه‏های مهم خوارج را در بر گیرد، راهی جز ارجاع به متون تفصیلی تاریخی یا آثار غیرعلمی وجود ندارد. متون فارسی، کمتر به صورت تفصیلی به فرقه‏های خوارج پرداخته‏اند و از آنان به صورت گذرا، مجمل و گاه با اغلاط فراوان یاد کرده‏اند. این مقاله با این انگیزه به تاریخ و عقاید فرقه‏های خوارج پرداخته تا نشان دهد که خوارج هر چه تندروتر بوده‏اند، زودتر از میان رفته‏اند و اباضیه که امروزه در عمان و لیبی و الجزایر حضور دارند، از معتدل‏ترین آنان هستند، اگرچه خود را از خوارج نمی‏دانند و در این زمینه آثاری نیز منتشر کرده‏اند.